Get Adobe Flash player
โรงเรียนเทศบาล๒ “รัชมังคลานุสรณ์” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการ สืบสานประเพณี ก้าวหน้าเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยดี ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร

นาย บุญส่ง ตระกาลจันทร์

ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

นโยบายด้านสังคม

เข้าสู่ระบบ

ผู้จัดทำเว็บไซต์

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์” ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)

ที่

ชื่อ     นามสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

หน่าที่รับผิดชอบ

20

นางชุติภา        จิตสำราญ

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ปฏิบัติการสอน

21

นางจิรวรรณ        พรหมทอง

ครู ชำนาญการ

ศษ.บ.

สุขศึกษา

ปฏิบัติการสอน

22

นางเพียงฤทัย      ลิ้มปรีดีชัย

ครู ชำนาญการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

23

นางณิชกานต์      วรรณสินธ์

ครู ชำนาญการ

ศษ.ม.

 

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

24

นางวิภารัตน์        วนสันเทียะ

ครู ชำนาญการ

ศศ.บ.

ประถมฯ

ปฏิบัติการสอน

25

นางสุภาวรรณ     สุทธิเสน

ครู

ค.บ.

เกษตร

ปฏิบัติการสอน

26

นางสาวเขมิกา    สังข์แก้ว

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ปฏิบัติการสอน

27

นางสาวสกาวรัตน์    ลาลุน

ครูช่วยสอน

ค.บ.

ปฐมวัย

ปฏิบัติการสอน

28

นางสาวเต็มสิริ         โพธิ์สาชัย

ครูช่วยสอน

ศศ.บ.

การท่องเที่ยว

ปฏิบัติการสอน

29

นางสาวปวีณา         ลาลุน

ครูช่วยสอน

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการสอน

30

นางรัตติยา               ทองทัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ศศ.บ.

บริหาร

ธุรการ

31

นางวรรณพร            บุตรวงค์

เจ้าหน้าที่การเงิน

บธ.บ.

การบัญชี

การเงิน

32

นายลำพูน           แก้วนิล

นักการภารโรง

ม.6

-

นักการภารโรง

เวลาในขณะนี้

ปฏิทิน

September 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

069491
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
15
9
53
69202
445
556
69491

Your IP: 3.237.2.4
Server Time: 2021-09-24 19:29:44

เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์ เป็นเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการความรู้และข่าวสาร ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร


หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์”  โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป