Get Adobe Flash player
โรงเรียนเทศบาล๒ “รัชมังคลานุสรณ์” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการ สืบสานประเพณี ก้าวหน้าเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยดี ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร

นาย บุญส่ง ตระกาลจันทร์

ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

นโยบายด้านสังคม

เข้าสู่ระบบ

ผู้จัดทำเว็บไซต์

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์”

ที่

ชื่อ     นามสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชาเอก

หน้าที่รับผิดชอบ

1

นายบุญส่ง        ตระกาลจันทร์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กศ..

บริหารการศึกษา

บริหาร

2

นางวราภรณ์     ขันแข็ง

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

บริหาร

3

นางมัชฌิมา      วรามิตร

ครู เชี่ยวชาญ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

4

นายเอกชัย       สิมาขันธ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

ก.ศบ.

ศิลปะ

ปฏิบัติการสอน

5

นางนุชรี          สิริเกียรติ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ประถมศึกษา

ปฏิบัติการสอน

6

นางอุไร           พุทธเสน

ครู เชี่ยวชาญ

ป.บัณฑิต

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

7

นายศุภชาติ      สิมมาทอง

ครู ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

8

นางกิตติยา      ทองโชติ

ครู ชำนาญการ

กศ.ม.

หลักศูตรการสอน

ปฏิบัติการสอน

9

นางสุภาพร     เมืองจันทร์

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ชีววิทยา

ปฏิบัติการสอน

10

นางสุดใจ       เสนาะ

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ปฏิบัติการสอน

11

นายสรรค์ชัย   อุดม

ครู ชำนาญการ

รป.ม.

การปกครองท้องถิ่น

ปฏิบัติการสอน

12

นางสาวราวัลย์     หวายเค

ครู ชำนาญการ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

ปฏิบัติการสอน

13

นางชนัญญา    ประสานพันธ์

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

นาฏศิลป์

ปฏิบัติการสอน

14

นางสาวอัญชลี  ทองสมบัติ

ครู ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

หลักสูตรการสอน

ปฏิบัติการสอน

15

นางวราตรี      แสงงาม

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

บริหาร

ปฏิบัติการสอน

16

นางมะลิวัลย์    สวนหมาก

ครู ชำนาญการ

ศษ.บ.

ปฐมวัย

ปฏิบัติการสอน

17

นางนิศารัตน์    สมาน

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ประถมฯ

ปฏิบัติการสอน

18

นางพรรณี       โคตรพันธ์

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

คหกรรม

ปฏิบัติการสอน

19

นางสุพัตรา      หัทยา

ครู ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ปฏิบัติการสอน

เวลาในขณะนี้

ปฏิทิน

September 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

069487
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
11
9
49
69202
441
556
69487

Your IP: 3.237.2.4
Server Time: 2021-09-24 18:29:15

เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์ เป็นเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการความรู้และข่าวสาร ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร


หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์”  โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป