Get Adobe Flash player
โรงเรียนเทศบาล๒ “รัชมังคลานุสรณ์” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการ สืบสานประเพณี ก้าวหน้าเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยดี ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร

นาย บุญส่ง ตระกาลจันทร์

ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

นโยบายด้านสังคม

เข้าสู่ระบบ

ผู้จัดทำเว็บไซต์

พันธกิจ

พันธกิจ

          1.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

          2.จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          3.ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

          4.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย

          5.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการศึกษา ค้นคว้า

          6,ส่งเสริมสุขภาพอนามัยดี ห่างไกลสารเสพติด

          7.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          8.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

          9.การบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เวลาในขณะนี้

ปฏิทิน

February 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

028427
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
85
49
182
27706
1520
2535
28427

Your IP: 52.91.176.251
Server Time: 2019-02-19 22:01:10

เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์ เป็นเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการความรู้และข่าวสาร ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร


หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2“รัชมังคลานุสรณ์”  โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป