ผู้จัดทำเว็บไซต์

                                   

                         นายวัชรพล ไชยปัญญา กลุ่ม สบค.21 ระดับชั้น ปวส.2                       นายเมธี พงษ์ทอง กลุ่ม สบค.21 ระดับชั้น ปวส.2                                                                            

  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

   เบอร์โทรศัพท์ 091-136-8202 , 0914308360