Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูตรการชงเครื่องดื่มต่าง ๆ 

กาแฟเย็น 
1. กาแฟ 2 ช้อนโต๊ะ/น้ำร้อน 1 กระบวย 
2. นมข้น 3 ช้อนชา คนให้เข้ากัน 
3. นมสด 1 ช้อนชา 
4. น้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ 
5. โรยนมสด 1 ช้อนโต๊ะ 
โอวัลตินเย็น 
1. โอวัลติน 2 ช้อนชา  7. โรยนมสด 1 ช้อนชา
2. น้ำตาล 1 ช้อนชา 
3. เทน้ำร้อน 1/2 แก้ว 
4. นมข้น 2 ช้อนชา 
5. นมสด 1 ช้อนชา 
6. น้ำแข็ง 1 แก้ว 
ชานมเย็น 
1. นมข้น 3 ช้อนชา 
2. นมสด 1 ช้อนชา 
3. น้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ 
4. เทชา 1 ช้อน/น้ำร้อน 1 กระบวย 
5. โรยนมสด 1 ช้อนโต๊ะ 
นมเย็น
1. น้ำหวานเฮลซ์บลูบอย 2 ช้อนโต๊ะ 
2. นมข้น 2 ช้อนชา 
3. นมสด 1 ช้อนชา 
4. เทน้ำร้อน ค่อนแก้ว 
5. คนให้เข้ากัน แล้วเทบนน้ำแข็ง 
6. โรยนมสด 1 ช้อนโต๊ะ 
ชาร้อน 
1. นมข้น 3 ช้อนชา 
2. นมสด 1 ช้อนชา 
3. ชา 1 ช้อน 
4. น้ำร้อน 1 กระบวย 
โอวัลตินร้อน 
1. โอวัลติน 2 ช้อนชา 
2. เทน้ำร้อน 1/2 แก้ว 
3. นมข้น 3 ช้อนชา 
4. นมสด 1 ช้อนชา ไม่ต้องคน