Get Adobe Flash player

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร

 

ที่

 

ชื่อ-สกุล

 

วุฒิ

 

วิชาเอก

ตำแหน่ง เลขที่

 

ตำแหน่ง

 

ลำดับ

นายอนุภาพ  พิมพ์โคตร

ศษ.ม.

บริหารหารศึกษา

๔๔

ผอ.

คศ.๓

นางมยุรี  ไชยปัญญา

คบ.

วิทยาศาสตร์

๕๐

ครู

คศ.๓

นางณัฐภรณ์  บุระพา

คบ.

เกษตร

๙๔๗๖

ครู

คศ.๓

นางวราภรณ์  ไชยโพธิ์

ศศ.ม.

บริหารการศึกษา

๑๐๐๙๖

ครู

คศ.๓

นางสาวเยาวภา  จันทร์ประทักษ์

กศ.ม.

หลักสูตรและการสอน

๙๒๘๕

ครู

คศ.๓

นายกิตติ  ชาสักธ์

ปวส.

คอมพิวเตอร์

-

ครูอัตราจ้าง

นายนิรันดร์  ศาสดา

ม.ศ.๓

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

นางพัดชา  พฤกษา

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

-

ครูธุรการ

ผู้บริหาร

นายอานุภาพ พิมพ์โคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

018666
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
19
59
18475
336
41
18666

Your IP: 3.90.108.129
Server Time: 2019-06-18 15:21:02

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.