Get Adobe Flash player

ด้านวิชาการ

1.ด้านวิชาการ

 

1.1  การพฒันาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
1.2  การวางแผนงานด้านวิชาการ
1.3  การจัดการเรียนการสอนนสถานศึกษา
1.4  การพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.5  การพฒันากระบวนการความรู้
1.6  การวัดผล ประเมินผล และการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
1.7  การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษา
1.8  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
1.9 การนิเทศการศึกษา
1.10  การแนะแนว
1.11  การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ฯลฯ

ผู้บริหาร

นายอานุภาพ พิมพ์โคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

018660
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
19
53
18475
330
41
18660

Your IP: 3.90.108.129
Server Time: 2019-06-18 14:49:28

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.