Get Adobe Flash player

ด้านวิชาการ

1.ด้านวิชาการ

 

1.1  การพฒันาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
1.2  การวางแผนงานด้านวิชาการ
1.3  การจัดการเรียนการสอนนสถานศึกษา
1.4  การพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.5  การพฒันากระบวนการความรู้
1.6  การวัดผล ประเมินผล และการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
1.7  การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษา
1.8  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
1.9 การนิเทศการศึกษา
1.10  การแนะแนว
1.11  การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ฯลฯ

ผู้บริหาร

นายอานุภาพ พิมพ์โคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

013601
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
40
68
13422
367
517
13601

Your IP: 54.161.116.225
Server Time: 2018-10-23 07:06:24

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.