Get Adobe Flash player

ด้านวิชาการ

1.ด้านวิชาการ

 

1.1  การพฒันาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
1.2  การวางแผนงานด้านวิชาการ
1.3  การจัดการเรียนการสอนนสถานศึกษา
1.4  การพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.5  การพฒันากระบวนการความรู้
1.6  การวัดผล ประเมินผล และการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
1.7  การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษา
1.8  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
1.9 การนิเทศการศึกษา
1.10  การแนะแนว
1.11  การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ฯลฯ

ผู้บริหาร

นายอานุภาพ พิมพ์โคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

004366
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
35
38
4183
441
520
4366

Your IP: 54.162.139.105
Server Time: 2017-11-21 00:23:19

© 2011, Linda M. Johnson. All Rights Reserved.